The project is co-financed from the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Program

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie: Polski Most KrzemowyProgram Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Na Lata 2007 - 2013I etap - 898,58 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 213,86 euro), co obejmuje: usługi szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
II etap - 8 496,23 zł bezgotówkowo (stanowiące równowartość 2 075,03 euro), co obejmuje: usługi doradcze i szkoleniowe wykwalifikowanych ekspertów z USA i Polski, materiały szkoleniowe, wyżywienie, 4 noclegi, miejsce parkingowe.
III etap: do 55 000 zł w formie zaliczki i refundacji, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich oraz udział w sesjach prezentacyjnych lub spotkaniach z potencjalnymi partnerami gospodarczymi organizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działanie 6.1: Paszport do Eksportu

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Na Lata 2007 - 2013

"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

Beneficjent: Karol Andruszków HONARO
Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-02-018/13-00
Całkowita Wartość projektu: 495 256,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR 313 175,70 zł
Wartość dofinansowana w formie dotacji celowej: 55 266,30 zł